Home Het park Contracten Organisatie Dagje uit Fotoboek Snoeien houtwal Contact
Vereniging van Eigenaren Sallandshoeve 2
VVE Sallandshoeve 2

Organisatie

Bestuur Behoudens de beperkingen van de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur heeft 3 bestuursleden: - de heer M.H. Zwart (voorzitter) - de heer H. Vermeulen (secretaris) email: secretaris - de heer B. Reinders (penningmeester) Het bestuur onderhoudt nauw contact met de beheerder/eigenaar van Vakantiepark Sallandshoeve, de heer R. Otter. Ledenraad De ledenraad oefent de functie uit van Algemene Ledenvergadering, voor zover spoedeisende aangelegenheden geen uitstel verdragen tot de jaarlijks te houden Algemene Ledenvergadering. Jaarlijks benoemt de Algemene Ledenvergadering uit haar midden 3 leden, niet behorende tot het bestuur van de vereniging, tot de ledenraad. Huidige leden: - de heer J.A.M. op ‘t Hoog - mevr. E. van Oosten - mevr. W. Meijer Groencommissie De Groencommissie ziet toe op naleving van het groenbeleid. In het groenbeleid hebben de eigenaren afspraken gemaakt over de inrichting van de individuele kavels en de gewenste beplanting. Huidige leden: - mevr. H. Dijkhof - de heer C.F.J. Vuister - de heer B.H. ten Brummelstroete Kascommissie De kascommissie onderzoekt de jaarrekening en verantwoording van het bestuur en brengt verslag van haar bevindingen uit in de Algemene Ledenvergadering. De kascommissie bestaat uit drie leden die niet behoren tot het bestuur c.q. de ledenraad en wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Huidige leden: - de heer D.C. Wahlen - dhr. E. Breukhoven - en als reserve mevrouw H. Dijkhof Website commissie De website commissie is verantwoordelijk voor de inhoud van de website van de VVE Sallandshoeve2. De leden zijn: - de heer M.H. Zwart - de heer H. Vermeulen - mevr. W.A.M. Reinders Schipbeek uitstralingscommissie - Mevr. A. Breukhoven - De heer J. op ’t Hoog - Mevr. W. Meijer - de heer R. Otter - mevr. I. Reinders - de heer H. te Brummelstoete Vergaderingen De Algemene Ledenvergadering, de Ledenraad, de Kascommissie, de Groencommissie, de Vergadering met beheerder en verhurende eigenaren en de Website commissie vergaderen elk afzonderlijk tenminste 1 x per jaar, of vaker indien wenselijk/noodzakelijk. Verslagen van de Algemene Ledenvergadering Deze verslagen zijn uitsluitend bestemd voor de leden van de VVE Sallandshoeve2, die ze via de email toegesrtuurd krijgen. Belangstellenden en potentiële huiseigenaren kunnen contact opnemen met de secretaris.
Organisatie